Macar Kültür Merkezi, 7 Temmuz tarihinde 'Tuna – Tarihle Akan Nehir' isimli fotoğraf sergisinin açılışını merkezin sosyal medya hesaplarından online olarak gerçekleşti. Sergi gereken önlemlere uyulması ve salonda en fazla 10 kişinin bulunması şartıyla ziyaret ediliyorsunuz.

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı desteğiyle gerçekleşen Tuna'nın Dalgaları projesi kapsamındaki sergi, Fortepan Fotoğraf Arşivi'nden seçilmiş toplam 80'den fazla analog fotoğrafla Tuna Nehri'nin kıyısında, son yüz senede yaşanan olayları, eğlenceli anları, acılı zamanları gözler önüne seriyor.

Serginin küratörü (Budapeşte Robert Capa Çağdaş Fotoğraf Merkezi'nin küratörü) István Virágvölgyi sergiyi şu şekilde tarif ediyor: "Nehri, çoğu kez zamana benzetiriz; nehri görmemize rağmen nasıl içindeki su sürekli değişir, aynı şekilde şimdiki zamanı her ne kadar yaşasak da, anlar devamlı akmakta ama onları elimizde tutamayız. Fotoğraf, hem zamanı, hem suyu sonsuza dek pekiştirebilir."

Sergideki fotoğrafların geldiği Fortepan Fotoğraf Arşivi, 1990 yılından önce çekilmiş, özellikle şahsi fotoğrafları toplayan bir arşiv olarak 2010'da 5.000 adet fotoğraf ile kuruldu. On sene sonra, devamlı büyüyen bu koleksiyon, günümüzde 130.000 fotoğrafa ulaştı. Gönüllü olarak faaliyet gösteren dijital arşivin her fotoğrafını herkes istediği çözünürlükte indirip kaynak göstermek kaydıyla dilediği şekilde kullanabilir. Arşiv, halk tarafından halka sunulmuş, gerçek bir toplumsal bilgi kaynağıdır.

Fortepan Fotoğraf Arşivi'nin adı aslında, Macaristan'ın en popüler negatif film hammaddesinin de adını taşıyor. Burada sergilenen fotoğrafların çoğu da zaten büyük ihtimalle bu negatif film kullanılarak çekildi. Bu filmler 1932 ile 2007 arasında Budapeşte'nin 30 km kuzeyinde bulunan Vác şehrinde üretildiler. Üretim sırasında Tuna'nın suyu da kullanıldı, böylece buradaki fotoğraflar birçok anlamda Tuna Nehri'yle bağ kurdu, onunla kavuştu. İstanbul'la olan bağını ise, Sirkeci'deki fotoğrafçılarda halen kullanılabilen Fortepan filmleri kurmak mümkün...