Macar Kültür Merkezi, 4 Mart – 25 Nisan tarihleri arasında, Osmanlı ve Macar mimarlık tarihi açısından önem teşkil eden Erdel Prensliği'ne ait Erdel Elçilik binasının rölöve ve araştırma sonuçlarının sunulduğu önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Budapeşte Teknik ve Ekonomi, Yıldız Teknik, Medipol Üniversitelerinin katkıları; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle hayata geçen proje ortak kültür tarihine ışık tutuyor.

Üniversiteler ve ülkeler arası bu çalışmanın amacı, Osmanlı ve Macar mimarlık tarihi açısından önem teşkil eden Erdel Elçilik binasının rölövesinin çıkartılması ve yapının belgelenmesidir. Türk ve Macar öğretim üyelerinin yönettiği ve öğrencilerinin çalıştığı proje böylece yüzyıllardır üzerinde tartışmalar yürütülen tarihi yapıya güncel ve bilimsel bir katkı sunuyor.

Proje kapsamında iki aşamadan oluşan bir rölöve, araştırma ve yeniden kullanım çalıştayı düzenlendi. Projenin Türkiye'de gerçekleştirilen ilk aşamasında, 25 Eylül ile 1 Ekim 2019 tarihleri arasında Balat'taki Molla Aşkı Mahallesi'nin 2658 Ada numaralı ve 6 Parsel numaralı paftasında Macar Yokuşu'nun yanında yer alan, 16. yüzyıldan itibaren Erdel Prensliği elçileri tarafından kullandığı kaynaklardan anlaşılan binanın ve çevresinin rölöveleri alındı. Rölöve çalışmalarının sonucu olarak iç mekanların tarihi fonksiyonu, binanın zamanla uğradığı değişiklikler ve yok olan kısımların izleri de tespit edildi.

Tarihi 16.yy'a dayanan elçilik binası, diğer adıyla Erdel Evi'nin araştırılması Sándor Mike'nin 1907 senesinde "Budapesti Szemle" adlı dergide yayınladığı makalesiyle başlayıp hemen ardından ise İstanbul'a arşiv çalışmalarını yürütmek üzere gönderilen Imre Karácson'un saha çalışmalarına kadar uzanıyor.