Sergimiz buhar gemilerinin 19. yüzyılda Tuna'da seyahat etmenin anlamını nasıl derinden şekillendirdiğini göstermeyi amaçlıyor. 1830'lu yılların başından 1914'e kadar DDSG adında, önemi tartışılamayacak kadar büyük ve Viyana'dan Sulina'ya ve hatta İstanbul'a buharlı gemi hatları ve hizmetleri oluşturma konusunda öncü rolünde olan bir şirket vardı. Bu şirketin geniş etkilenimleri, günlük yaşamı olduğu kadar uluslararası politikayı, kentsel ve kırsal peyzajı da etkiledi. Fin de siècle tarafından çok karmaşık ve rafine bir ulaşım ağı düzeni, Avusturya-Macaristan Monarşisinin çabaları sayesinde hayata geçti. Vapur hatlarıyla rekabet eden demiryolu hatları, iki ülke arasında - özellikle Budapeşte ve İstanbul arasında çok güçlü bir bağ kurdu.

Macar Teknik ve Ulaşım Müzesi ile düzenlediğimiz sergi 1 Şubat'a kadar değerli ziyaretçilerini bekliyor. Giriş ücretsizdir.

Sergi Macar Kültür Merkezi önderliğinde, Türkiye Avrupa Vakfı ve Kalem Derneği ile birlikte yönetilen ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen "Birlikte Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog" projesinin bir parçasıdır. Proje, kültürel operatörler, sanatçılar ve edebiyat uzmanları arasındaki alışverişlerin yanı sıra edebi ve görsel eserlere yapılan açık çağrıları içerecek ve bunların sonuçlarını Türkiye'nin her yerinde ve Tuna Bölgesi'nin başkentlerinde sunacak.