Uluslararası ve Disiplinlerarası Kolokyum
5 - 16 Mart
« Tanzimat Karşısında Yazarlar, Müzisyenler ve Sanatçılar : Estetik ve İdeolojik Tartışmalar »

Sarga Moussa (CNRS, UMR THALIM, Paris) ve Nicolas Dufetel'in (CNRS, UMR IReMus, Paris) Bilimsel Danışmanlığında Uluslararası ve Disiplinlerarası Kolokyum, IFEA iş birliği ile Liszt'in bütün Avrupa'da çaldığı ve Doğu'ya kadar seyahat ettiği biliniyor. Kendisi, solist kariyerini 1847 yılında İstanbul'da Sultan Abdülmecit'in huzurunda çaldıktan sonra sonlandırıyor. Bu tarih, Sultan II. Mahmut'un hükümranlığından itibaren başlayan Avrupai reformların sonraki padişahlar döneminde imparatorluğun modernleşmesi için tüm 19. yüzyıl boyunca devam ettiği Tanzimat Dönemi ile örtüşüyor. Bu kademeli Avrupalılaşma; ordu, merkezî idare, basın ve aynı zamanda kelimenin geniş anlamıyla kültür gibi toplumsal yaşamın tüm alanlarını kapsıyordu. Bu bağlamda, « Liszt, Doğu'dan İzdüşümler » Sergisi vesilesiyle düzenlenen bu kolokyum çerçevesinde, 1830'lu yıllardan Birinci Dünya Savaşı'na dek Osmanlı İmparatorluğu'na seyahat etmiş yazar ve sanatçıların (özellikle de ressam ve müzisyenlerin) bu değişim içindeki dünyaya nasıl tepki verdikleri sorusu masaya yatırılacak. « Doğuluğu »nun bir kısmını kaybeden İstanbul'un eleştirisinden Osmanlı toplumunun reformcu gücünün övgüsüne varıncaya dek, geniş bir estetik ve ideolojik duruşlar yelpazesi bulunuyor. Bunlara « Doğu despotizmi »nin varsayılan kalıntıları veya seyyahların kültürel melezlik olgusu hakkındaki -genelde ironik- düşünceleri de eklenebilir. Bu duruşların incelenerek hem Osmanlı Doğusu'nun Avrupa üzerindeki çekim gücü hem de bu aynı Doğu'nun Avrupalılaşma bağlamı ile ilişkilendirilmesi kolokyum boyunca gündeme gelecek. Bir başka deyişle, kimliklerin değişken olduğu ve birbirleriyle kurdukları temasla dönüşüme uğradıkları bir karşılaşma dönemi mercek altına alınacak.
Sarga Moussa ve Nicolas Dufétel, kolokyumun moderatörlüğünü üstleneceklerdir.

PROGRAM

*** 15 MART 2019 CUMA ***
10:00
Yann de Lansalut (Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi Müdürü) : Açılış Konuşması
Nicolas Dufetel ve Sarga Moussa : Tanzimat karşısında Yazarlar, Müzisyenler ve Sanatçılar: Araştırmaya dair Bakış Açıları

I. OTURUM: TANZİMAT'IN SİYASİ VE TOPLUMSAL BAĞLAMI
1. 10:15: Edhem Eldem (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul/Collège de France) : Giriş
2. 10:45: Nurmelek Demir (Ankara Üniversitesi) : Türk Modernleşmesinin Bir Manifestosu: Mustafa Fazıl'ın Sultan Abdülaziz'e Mektubu (1866)
ARA
3. 11:45: Aylin Koçunyan (Notre-Dame de Sion/CETOBAC) : Tanzimat, Sanat ve Mevzuat: Birkaç Durum Değerlendirmesi
4. 12:30: Christophe Corbier (CNRS-IReMus) : Helenizm ve Tanzimat. Fustel de Coulanges'dan Hubert Pernot'ya Sakız Adası'ndaki Fransız
Gezginler
II. OTURUM: EDEBİYAT
5. 14:30: Daniel Lançon (Grenoble Alpes Üniversitesi) : Romantik Dönem Sonunda Türkiye'ye Sığınmış Bir Prenses: Osmanlı
İmparatorluğu'nun İlk Yeniden Düzenlenme Süreci Bağlamında Cristina di Belgiojoso
6. 15:15: Sarga Moussa (CNRS-THALIM) : Flaubert İstanbul'da veya Eleştirel Bir Oryantalizmin İnşası
7. 16:00: Timur Muhidine (INALCO) : İlginç Müzikseverler: Müzik Karşısında 19. Yüzyıl Türk Yazarları

*** 16 MART 2019 CUMARTESİ ***
III. OTURUM : SANAT VE MİMARİ TARİHİ
8. 10:00: Christine Peltre (Strasbourg Üniversitesi) : Osmanlı İmparatorluğu ve 19. Yüzyıl Fransız Sanat Çevresi veya Bir İmajın Devamlılığı
9. 10:45: Zeynep İnankur (Mimar Sinan Üniversitesi) : Tanzimat'tan Sanayi-i Nefise Mektebi'ne
10. 11:30: Zeynep Çelik (New Jersey Teknoloji Enstitüsü) : Geç Osmanlı Mimarisi üzerine Düşünceler
IV. OTURUM : MÜZİK
11. 14:00: Emre Aracı : Diğer Donizetti: Sultan Müziklerinin Efendisi
12. 14:45: Nicolas Dufetel (CNRS-IReMus) :Alfred Roland'ın (1845-46) Kırk Dağlı Şarkıcısının Osmanlı Serüveni
ARA
13. 15:30: Omer Eğecioğlu (Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara) : Liszt'in Öğrencisi İstanbullu « Der Paşa »: Faik Bey Franz Della
Sudda'nın Hikâyesi (1859-1940))
14. 16:15: Géza Dávid–Lajos Gracza: 19. Yüzyıl Osmanlı-Macar Müziği Bağlantıları: Liszt'in İstanbul'a Gelişi ve İki Marş
17:00
Sarga Moussa ve Nicolas Dufetel : SONUÇ

Kolokyum, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi Gösteri Salonu'nda gerçekleşecektir.
Kolokyum esnasında, konferans katılımcılarının sunum diline göre, Fransızca veya Türkçe simültane çeviri olacaktır.

Saatler:
15 Mart 2019 Cuma: 9:30'dan 12:30'a / 14:30'dan 17:00'ye
16 Mart 2019 Cumartesi: 9:30'dan 12:30'a