FISCHBEIN MONIKA: NEMZETI CSENDÉLET

A "Nemzeti Csendélet" egy narratívával vezérelt projekt, amely a nemzeti identitást vizsgálja. Ezek a gondosan kialakított képek portrék és tárgyak töredékeinek gyűjteményét képviselik, amelyek, bár lírai hangzásúak, igyekeznek a nyílt szentimentalizmust elkerülni. Fischbein fotográfiai praxisa, miközben esztétikailag a holland festészetből merít, fenntartja a következetes, mindig aprólékos munkamódszert. Kitartó elkötelezettség gondoskodott a 2015-ben fotózott projekt megvalósulásához. A keletkezett mű ismét bemutatja a dokumentum és a konstrukció között már régóta létező táncot, ami felismerhető Fischbein alkotásaiban.
A lélek tükörképe a művész munkásságának szolgál alapul. Ennek önreflexiója az életet befolyásoló hatások feltárásához is vezethet. Ezek a képek fontos információkat tartalmaznak Fischbein és a sorozat kapcsolatáról.
„Számomra az egyik legérdekesebb téma a lélek visszatükröződése a művészetben, ahol a saját kezdeményezésű művek az én gondolataival foglalkoznak. Ezen belül is, hogy az alkotó nemzeti identitása hogyan befolyásolja a művészi intellektust. Azt gondolom, hogy minden emberben létezik egy mélyen rejlő kíváncsiság arról, hogy honnan is származunk, és hogyan befolyásol bennünket a származásunk. Ami nagy hatással volt rám, az a bevándorlás mélyreható feltárása, amely egy gyönyörű érzelmi visszahatás a körülöttünk való világról. A művészet utat mutathat nekünk, megvigasztalhat minket és segíthet bennünket önmagunk megértésében. Művészi motivációm alapvetően az identitást, önérzékelést és önértékelést, valamint a személyiség mindennapi eseményekre történő reakcióit vizsgálja. Képeim lényegében egy pszichoanalitikus diagnózist, egyfajta önkifejezési tablót nyújtanak a közönségnek."
Ez a fotósorozat túlmutat az egyén önéletrajzi nézőpontján és potenciálisan rezonál a nagyobb közönséggel. A nemzeti identitás modern világban való hatását, globális kontextusban lévő helyét is obszerválja. Vizsgálja egyrészt a kulturális fúzió jelenségét, másrészt a feltörekvő kreativitást és a növekvő kulturális sajátosságot.

Képek